Aktuálně

Muzeum pro všechny smysly v Kamenici nad Lipou

Historie Kamenice nad Lipou nejsou jen letopočty a jména. Tvoří ji především každodenní kultura jejích obyvatel, to, jak se v průběhu času mění jejich způsob obživy, potřeby nebo zájmy. Záměrem stálé expozice muzea v Kamenici nad Lipou je představit město a jeho historii všestranně a poutavě zároveň. Prostředkem je hledisko smyslového vnímání, smysly jsou pojítkem celé expozice, podle způsobu vnímání jsou jednotlivé exponáty rozděleny do skupin.
V první části expozice, která byla otevřena 17. června 2006, jsou prezentovány předměty vnímané zrakem - historické fotografie města, exponáty se zaměřením na turistiku, sport, divadlo a módu. Návštěvníci muzea se mohou posadit na lavičku v replice kupé historického vozu úzkokolejky a zhlédnout filmy o městě a zámku. Zájemci mají šanci ověřit si své místopisné znalosti v rámci aktivního programu - připravena je magnetická mapa Kamenicka s vyznačenými zajímavými místy ve městě a jeho okolí.
Zbývající část stálé expozice si mohou návštěvníci prohlédnout od 16. května 2010. V místnosti věnované hmatu si mohou prohlédnout například hračky vyrobené v hračkářské škole v Kamenici a vyzkoušet jejich repliky. Spatřit mohou i uniformu kamenického řeznického cechu, výrobky a nářadí místních řemeslníků, především sklářů, kteří měli v Kamenici a okolí dlouhou tradici.
Kamenického rodáka Vítězslava Nováka připomíná v části věnované sluchu nejen jeho klavír, drobné osobní předměty a životopisná data. Pokud návštěvníci usednou do designového křesla určeného k poslechu, do uší jim zazní i dva úryvky z Novákovy tvorby. Uslyší také první kamenické vysílání rozhlasu po drátě či nahrávky zvuku vystavených mechanických hracích strojků.
S chutí jsou spojeny především ukázky nádobí a náčiní, které používaly kamenické hospodyňky. Na fotografiích ale nechybí například ani pohled do školní kuchyně. Mimo vůně jídla zjitří v představě návštěvníků čich zejména vůně tabáku při pohledu na vystavené dýmky a kuřácké potřeby.
Ve výběru exponátů není uplatňováno na prvním místě hledisko kvality, záměrem expozice je představit na skupinách předmětů a archivních dokumentů bohatost každodenního života města v kontextu regionální historie.

Expozice byla vybudována za finanční podpory Města Kamenice nad Lipou, SKZM Kamenice nad Lipou, Ministerstva kultury ČR (Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví) a Kraje Vysočina (Fond Vysočiny).
Klára Halmanová, Čeněk Třeček (autoři)

Ocenění v soutěži Gloria musaealis

Stálá expozice Městského muzea v Kamenici nad Lipou s názvem Muzeum pro všechny smysly se stala  součástí společného projektu MUZEA V ZÁMKU - rekonstrukce a zpřístupnění zámku v Kamenici nad Lipou, který Uměleckoprůmyslové museum v Praze přihlásilo do IX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Na základě doporučení odborné poroty získal projekt 2. místo v kategorii MUZEJNÍ POČIN ROKU 2010. Cenu převzali ředitelka UPM v Praze PhDr. Helena Koenigsmarková a starosta města Kamenice nad Lipou Ing. Ivan Pfaur na slavnostním večeru v Pantheonu Národního muzea v Praze 19. května 2011.

Ředitelka UPM PhDr. Koenigsmarková při přebírání oceněníSlavnostní předávání cen Gloria musaealis (uprostřed ředitelka UPM PhDr. Koenigsmarková a starosta Kamenice Ing. Pfaur, vlevo autoři expozice muzea Mgr. Halmanová a Mgr. Třeček)
muzeum

Hlavní kategorie

Odkazy

adresa

Městské muzeum
v Kamenici nad Lipou
Náměstí Čs. armády 1
KAMENICE NAD LIPOU
394 70

Otevírací doba

květen - září:
úterý až neděle
10.00 - 17.00 hodin

duben a říjen:
sobota a neděle
10.00 - 17.00 hodin
úterý až pátek
10.00 - 15.00 hodin

listopad až březen
úterý až pátek
10.00 - 15.00 hodin

Partneři muzea

Město Kamenice nad Lipou

Ministerstva kultury ČR

Asociace muzeí a galerií České republiky


(c)Elive 2008