Výstavy

Ochotnické divadlo v Kamenici nad Lipou

Do historie ochotnického divadla v Kamenici nad Lipou dává nahlédnout aktuální výstava v Městském muzeu. Divadelní spolek byl v Kamenici nad Lipou založen v roce 1868, ale divadlo se zde hrálo dříve. U zrodu ochotnického spolku stála rodina Kvěchova. Maminka Karla Kvěcha (dlouholetého ochotníka) se provdala do Kamenice a přivezla s sebou řadu knih s divadelními hrami, které se staly předlohou pro počáteční práci kamenických ochotníků.
Velký vliv na činnost ochotnického spolku mělo založení Sokola, pod jehož hlavičkou divadlo vystupovalo. V roce 1941 byla činnost Sokola zastavena, ale divadelní soubor ve své činnosti pokračoval. Po roce 1945 hráli kameničtí ochotníci pod jménem J. K. Tyl. V padesátých letech se stal zřizovatelem ochotnického spolku ZK Tylex, později divadelní odbor Domu osvěty.
Divadlo se hrálo v malých sálech hostinců Pošta, U Švíků, U Kameníků a U Plocků, v zámecké zahradě i zahradě u Modré hvězdy. Až v roce 1908 dal velkostatek svolení k vybudování jeviště a šatny v nově postaveném hotelu U Lípy. Zřízením stálé divadelní scény nastal zlom v "nové" činnosti spolku. Valnou hromadou byl schválen Divadelní řád a vedly se seznamy her, které ochotníci nastudovali. Druhá světová válka zasáhla i do činnosti divadelní. Ochotníci však nepřestávali ve zkoušení nových představení. Po válce nastává útlum v činnosti kamenických ochotníků. Novým impulsem bylo otevření kulturního domu v roce 1963, který divadelnímu spolku poskytl zázemí pro jeho činnost. S velkým elánem se ochotníci pustili do práce a studovali jednu divadelní hru za druhou. Divadelníci při svých vystoupeních spolupracovali s místními muzikanty, pěveckým sborem Lípa a dětským divadelním souborem Lipka.
Kameničtí ochotníci hostovali se svými představeními také mimo Kamenici nad Lipou, např. v Těmicích, Nové Cerekvi, Božejově, Nové Včelnici, Častrově, Počátkách, Deštné, Mnichu, Jindřichově Hradci, Kardašově Řečici … Účastnili se řady amatérských divadelních festivalů a soutěží.
Od roku 2007 nesl divadelní spolek jméno Kvěch a vedla jej režisérka Luďka Houserová. V roce 2013 vzniklo nové divadelní uskupení Triangl pod vedením Lenky Senderákové.
Výstava potrvá do 25. června 2023.


muzeum

Hlavní kategorie

Odkazy

adresa

Městské muzeum
v Kamenici nad Lipou
Náměstí Čs. armády 1
KAMENICE NAD LIPOU
394 70

Otevírací doba

květen - září:
úterý až neděle
10.00 - 17.00 hodin

duben a říjen:
sobota a neděle
10.00 - 17.00 hodin
úterý až pátek
10.00 - 15.00 hodin

listopad až březen
úterý až pátek
10.00 - 15.00 hodin

Partneři muzea

Město Kamenice nad Lipou

Ministerstva kultury ČR

Asociace muzeí a galerií České republiky


(c)Elive 2008