Stálá expozice

Stálá expozice Muzeum pro všechny smysly


Autoři scénáře muzejní expozice nazvané Muzeum pro všechny smysly, Mgr. Klára Halmanová a Mgr. Čeněk Třeček, si dali za úkol představit město Kamenici nad Lipou a jeho historii všestranně a poutavě zároveň, prostřednictvím proměn každodenního života jeho obyvatel. S ohledem na strukturu sbírek kamenického muzea zvolili netradiční formu prezentace, kde prostředkem je hledisko smyslového vnímání. Jednotlivé smysly jsou pojítkem celé expozice a podle způsobu vnímání jsou vystavované exponáty rozděleny do skupin. Zdůraznit je třeba skutečnost, že při jejich výběru není prvořadým kritériem hledisko kvality či hodnoty, záměrem je představit na skupinách předmětů bohatost každodenního života města v kontextu regionální historie.
Míru naplnění tohoto záměru nechť posoudí sami návštěvníci.

 Průhled expozičními sály

muzeum

Hlavní kategorie

Odkazy

adresa

Městské muzeum
v Kamenici nad Lipou
Náměstí Čs. armády 1
KAMENICE NAD LIPOU
394 70

Otevírací doba

květen - září:
úterý až neděle
10.00 - 17.00 hodin

duben a říjen:
sobota a neděle
10.00 - 17.00 hodin
úterý až pátek
10.00 - 15.00 hodin

listopad až březen
úterý až pátek
10.00 - 15.00 hodin

Partneři muzea

Město Kamenice nad Lipou

Ministerstva kultury ČR

Asociace muzeí a galerií České republiky


(c)Elive 2008