Archiv akcí

SKLÁŘSTVÍ NA KAMENICKU

V rámci projektu Vysočina sklářská pořádá Městské muzeum v Kamenici nad Lipou výstavu Sklářství na Kamenicku. 
Výstava mapuje jednotlivé sklářské hutě v okolí Kamenice nad Lipou od 18. do počátku 20. století. Textová a obrazová část vychází z výzkumů soukromého badatele Petra Valeše, který na výstavě spolupracoval a historii sklářství se dlouhodobě věnuje.
Výstava dále ukazuje předměty ze sbírek muzea, které se sklářstvím souvisejí. Jedná se zejména o fragmenty sklářské pece, pracovní nástroje sklářů (sklářské píšťaly, pinzety, nůžky, formy atd.). Pro oko diváka nejatraktivnější jsou výrobky nejznámější zdejší sklárny ve Včelničce a také ukázky autorského skla známého sklářského výtvarníka a designéra Pavla Hlavy.
Výstava je přístupná v otevírací době muzea na zámku v Kamenici nad Lipou od 5. září do 20. listopadu 2020.
 

 

ZNOVUZROZENÍ

V srpnu probíhá v muzeu výstava kožených obrazů, olejomaleb a výrobků z kůže Blanky Mudrové s názvem ZNOVUZROZENÍ.

Autorka kožených obrazů, Blanka Mudrová (*1958), pochází z Vysočiny, kde v Rynárci nedaleko Pelhřimova, má ateliér. Od svých dvaceti let se zabývá tvorbou z kůže, i když v různých formách – původně jako vývojová pracovnice DUP Pelhřimov. Od roku 1990 dodává kůži vlastní, specifický, poetický styl, který se objevuje na výrobcích z vlastní dílny a na kožených obrazech, kde inspiraci nachází v osobitém světle všedních věcí kolem nás.
Výstava potrvá do 31. srpna 2020.
 

 

Cechy a řemesla

První výstavní projekt po znovuotevření muzea zpřístupňuje návštěvníkům různé druhy dochovaných dokladů o existenci organizací řemeslníků – tzv. cechů a jejich pozdějších následovníků – živnostenských společenstev v Kamenici nad Lipou. Tyto památky jsou jednak dokladem vnitřního života cechů (především cechovní pokladny, ferule, pečetidla či nádoby na pití), jednak sloužily k veřejné prezentaci (např. korouhve a prapory s cechovními znaky a vyobrazením svatých patronů cechů, dále kroje a uniformy, či kopie typických nástrojů) a další jsou přímými pozůstatky jejich činnosti (pamětní tabla, fotografie, vzorníky a vzorky výrobků, tiskoviny a materiály významných členů cechů).
Nejdůležitějším symbolem byla cechovní pokladna, jejímž otevřením se zahajovaly cechovní schůze. Obvykle se jednalo o dřevěnou truhlici, v pozdějších obdobích opatřovanou znakem cechu a zdobenou malbami nebo intarzií. Ukládaly se do ní nejen peníze cechu, ale také cechovní statuta, písemnosti mistrů a tovaryšů, pečetidla a jiné důležité materiály.
Dalším důležitým symbolem byla ferule – jakýsi odznak cechmistra. Vyrobena ze dřeva a zdobena znakem cechu.
Schůze představitelů cechu bývala zakončena přinesením pití v nádobách, zdobených cechovními znaky – často to byly masivní cínové konvice, ale používaly se i skleněné, kameninové a dřevěné.
Objekty, kde cech sídlil, byly označovány cechovními štíty opět se znakem příslušného řemesla, vyráběnými ze dřeva, plechu, někdy i cínu.
Velmi důležitou oblastí činnosti cechů byla prezentace na veřejnosti. Při nejrůznějších příležitostech se konaly průvody členů v krojích či uniformách s korouhvemi nebo cechovními prapory.
Další skupinu cechovních památek představují vzorníky výrobků, řemeslnické nástroje a nářadí. Také ukázky těchto předmětů na výstavě najdete.
Výstava probíhá na zámku v Kamenici nad Lipou od 15. května do 30. července 2020. 

 

Svět kostiček®

Ve dnech 5. listopadu – 15. prosince 2019 je ve výstavní síni Městského muzea na zámku k vidění, ale také k vyzkoušení unikátní expozičně-herní výstava Svět kostiček®. Z české stavebnice SEVA® ji vytvořil autor a patriot projektu Svět kostiček®, trojnásobný rekordman Ing. arch. Petr Šimr. Výstavu tvoří nejen výběr ze sortimentu továrních setů, ale také další světově unikátní modely z nejnovější autorovy vlastní tvorby. Výstava nabízí rovněž komfortně vybavenou dětskou hernu s kostičkami Seva® a také soutěž o hodnotnou stavebnici SEVA. V pokladně zámku si zájemci mohou zakoupit nové stavebnice SEVA za výhodné ceny. Zajisté je tedy na co se těšit a výstava určitě stojí za zhlédnutí. Mimo otevírací dobu bude výstava přístupná po Svatomartinském průvodu 11. listopadu a během Vánočního jarmarku 15. prosince.

 

 

Správná hračka na Hračkobraní

 

Označení „Správná hračka – vybráno odborníky“ bylo založeno v roce 1994. Jedná se o společný projekt Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR a Asociace předškolní výchovy. Cílem je podpořit tvorbu a prodej dobrých hraček a jejich rozšiřování mezi dětskou populaci. Hodnoceny jsou hračky a herní předměty určené dětem předškolního věku. Nikdy nekupujte hračky, které nenesou označení. Ale pozor! Certifikovaná bezpečnost a zdravotní nezávadnost hraček se totiž netýká toho nejdůležitějšího pro rozvoj dítěte: estetické a výchovné kvality. Nadstandardní označení „Správná hračka – vybráno odborníky“ je pro rodiče i pedagogy pomůckou při rozhodování o nákupu hraček. Za 25 ročníků bylo oceněno několik stovek hraček, z nichž mnoho již není na trhu dostupných. Všechny jsou však inspirující. Hledejte hračky se zeleným označením Správná hračka v prodejně, kde rádi nakupujete; nebudou-li na skladě, vybírejte jen hračky, které by při podobném hodnocení i ve Vašich očích obstály. Stálou výstavu vybraných oceněných hraček můžete vidět ve sklepení severního křídla zámku v Kamenici nad Lipou. Hračky oceněné v posledním roce jsou vystaveny jako součást festivalu Hračkobraní (www.hrackobrani.cz). Přehled oceněných hraček je zveřejněn na www.sdruzenihracky.cz, přehled posledních ročníků s vyobrazením a údaji o výrobci na www.art-visual.cz/ah. Mnozí z výrobců, jejichž hračky získaly toto ocenění, jsou účastníky festivalu Hračkobraní. Jejich prostřednictvím tak dochází k vítanému propojení obou projektů, směřujících k podpoře kvalitních hraček a jejich uplatnění na trhu. Malým příspěvkem k tomuto velkému cíli je i právě probíhající výstava „Správných hraček“, které jste mohli vidět na jednotlivých ročnících festivalu Hračkobraní.

 

 

 

  

 

 

KAMENICKÉ OSOBNOSTI III.

Květnová výstava Kamenické osobnosti III. je třetím pokračováním výstavního cyklu, v němž představujeme významné osobnosti, různým způsobem spjaté s Kamenicí nad Lipou, jejichž výročí narození nebo úmrtí si v letošním roce připomínáme.

Výstava mapuje pomocí archivních dokumentů i trojrozměrných předmětů z muzejní sbírky životní pouť více než dvaceti osobností, jež se každá svým způsobem zasloužila o Kamenici nad Lipou. Opět mezi nimi nalezneme pestrou paletu povolání a zájmů od středověkého učence, přes vědce a univerzitního profesora, učitele, malíře, hudebníky či sběratele, vlasteneckého kněze, až po nejznámějšího rodáka – hudebního skladatele Vítězslava Nováka.
Zájem návštěvníků o minulé díly cyklu vytváří předpoklad pro pokračování v připomínání dalších významných občanů, kteří spoluvytvářeli dějiny Kamenice nad Lipou.
Výstava bude poprvé přístupná v rámci akce První růžový máj 1. května od 14 hodin a potrvá do 30. května 2019.

 

  

 

OBRAZY A FOTOGRAFIE Amálie Buřilové a Karla Dvořáka

(Městské muzeum v Kamenici nad Lipou, výstavní síň na zámku, 30. 3. – 28. 4. 2019)

V dubnu prezentují ve výstavní síni muzea své obrazy a fotografie Amálie Buřilová Karel Dvořák. Tvůrčí i životní partneři společně fotografují podle svých slov vše krásné, co potkají na svých cestách po Čechách. Amálie Buřilová působí v jižních Čechách již sedm let a má za sebou několik výstav (mj.  v roce 2013 i zde na zámku v Kamenici nad Lipou) v Jindřichově Hradci, Třeboni apod. Pracuje jako fotograf portálu Hradec žije. K malování obrázků se dostala před několika lety.

Karel Dvořákzačal s fotografováním až když se seznámil s Amálií. Společně vystavují od loňského roku převážně na jihu Čech (Velešín, Týn nad Vltavou, České Budějovice). Své fotografie prezentují též na společném facebookovém profilu. 

Výstavu zahájí vernisáž v sobotu 30. března 2019 v 15 hodin. Vystoupí žáci ZUŠ Kamenice nad Lipou.

 

  

 

 

JÁ TO ZKUSÍM

Výstavní síň Městského muzea na zámku bude v říjnu patřit dílům kamenického rodáka a patriota Karla Beránka. Narodil se v Kamenici roku 1946 a absolvoval zde základní školu. V roce 1960 nastoupil do učení na soustružníka do tehdejšího národního podniku Kovosvit Sezimovo Ústí. Poté vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Táboře, kde se mu strojařina, podle jeho vlastních slov, dostala do krve. Ovšem stejně jako strojařinu, měl rád i automobily. Snad proto, aby jim byl blíž, živil se téměř pět let jako dispečer nákladní dopravy v ČSAD Pelhřimov. Později přijal nabídku místa učitele praktického vyučování na SPSŠ v Pelhřimově. Po roce 1989 vstoupil do komunální politiky a od roku 1998 vykonával po tři volební období funkci místostarosty města. Někdy na konci roku 2010 mu jeho dcera při pohledu na vnoučka, hrajícího si s traktorem řekla zřejmě osudovou větu: "Tati tady máš inspiraci." Odpověděl jí: "Já to zkusím". Tehdy samozřejmě nemohl tušit, že o osm let později budeme otevírat výstavu jeho vlastnoručně vyrobených hraček. Přijďte se přesvědčit v sobotu 6. října 2018 v 15 hodin na zámek, jak se to Karlovi podařilo.
Výstava potrvá do 2. listopadu 2018.
 

Karel Beránek - JÁ TO ZKUSÍM 

TŘIKRÁT JINAK

Třikrát jinak se jmenuje výstava, která bude zahájena v sobotu 1. září 2018 v 15 hodin ve výstavní síni Městského muzea na zámku v Kamenici nad Lipou. Jedná se prezentaci obrazů tří žen-autorek Jaroslavy Plášilové Chlupáčové, Jaroslavy Šedové a Stanislavy Šebestové. Všechny již v minulosti vystavovaly nejen v muzeu, ale i ve zdejší Městské knihovně, společně však vystavují poprvé.
Jaroslava Plášilová Chlupáčová /JAPLACH/ žije od dětství v Kamenici nad Lipou. Od školních let se zajímá o kresbu a malbu a po celou tuto dobu až do současnosti se věnuje vlastní tvorbě, s níž se návštěvníci mohli seznámit na společných i samostatných nejen v Kamenici nad Lipou, ale po celé republice. Jaroslava Šedová rovněž žije v Kamenici nad Lipou. Malování ji vždy lákalo, ale pro nedostatek času se mu věnuje až posledních devět let. Ráda tvoří krajiny a květinové motivy akrylovými barvami. Nikoli poslední v řadě - Stanislava Šebestová v současné době žije a pracuje v nedaleké Včelničce. První zkušenosti s malováním sbírala na základní škole. Velice obdivuje olejomalbu, líbí se jí její charakter a jedinečnost. Převážně se zaměřuje na malování zátiší a krajinek olejovými barvami. Výstava potrvá do 30. září a všechny autorky, spolu s organizátory, se těší na vaši návštěvu.

 

AUTOGRAMY ZE SBÍRKY MARKA CHRAMOSTY

Městské muzeum v Kamenici nad Lipou připravilo na červen tohoto roku další výstavu z volného cyklu Jen tak si sbírám.
Tentokrát se jedná o kamenického sběratele Marka Chramostu a jeho sbírku autogramů, která aktuálně čítá více než 1.700 kusů. Nalezneme v ní podepsané fotografie, plakáty, knihy, ale také CD nebo míče. Prvním exemplářem sbírky byl autogram písničkáře Josefa Fouska. 
Pan Chramosta buduje svou sbírku již více než 10 let. Přírůstky podle svých slov nejčastěji získává korespondencí s nejrůznějšími osobnostmi či výměnou s dalšími sběrateli.

Vernisáž v sobotu 2. června 2018 v 15 hodin na zámkku. Výstava potrvá do 1. července 2018.

Autogramy 

 

KAMENICKÉ OSOBNOSTI II.

Květnová výstava Kamenické osobnosti II. navazuje na obdobnou, která proběhla v dubnu loňského roku. Pokračuje v představování významných osobností, tak či onak spjatých s Kamenicí nad Lipou, jejichž výročí narození nebo úmrtí si v letošním roce připomínáme. 
Výstava mapuje pomocí archivních dokumentů i trojrozměrných předmětů z muzejní sbírky životní pouť více než dvaceti mužů a žen, jež se každý svým způsobem zasloužili o Kamenici nad Lipou. Opět mezi nimi nalezneme pestrou paletu povolání a zájmů od majitele panství, přes vědce a univerzitního profesora, učitele, podnikatele, malíře, hudebníka či operní pěvkyni, až po vlasteneckého kněze, kronikáře, divadelního ochotníka nebo zakladatele zdejšího muzea.
Zájem návštěvníků o loňskou výstavu vytváří předpoklad pro pokračování v připomínání dalších významných občanů, kteří spoluvytvářeli dějiny Kamenice nad Lipou.
Vernisáž se koná v sobotu 5. května 2018 v 15 hodin.
 

 

KŘÍŽOVÉ CESTY V KRAJINĚ

Na začátek nové sezóny připravilo Městské muzeum v Kamenici nad Lipou pro své návštěvníky výstavu s názvem Křížové cesty v krajině. Jedná se o putovní výstavu, sestavenou kutnohorskou agenturou Veselý lidový rok, která dokumentuje některé křížové cesty vybudované pod širým nebem. Jejím cílem a smyslem je, slovy autora PhDr. Dalibora Hobla, s křížovými cestami seznamovat a ukazovat je nejen jako znamení církevního bytí či nebytí, ale především jako dílo lidských rukou, které dokonalým způsobem dokázalo skloubit přírodu s hmotným celkem.
Pracovníci muzea rozšířili výstavu o dokumentaci křížové cesty na Bradlo v Kamenici nad Lipou.

 

OLEJOVÉ A RELIÉFNÍ OBRAZY ZDEŇKY CHALOUPKOVÉ

V březnu patří výstavní prostory našeho muzea prezentaci tvorby paní Zdeňky Chaloupkové. Výstava má název OLEJOVÉ A RELIÉFNÍ OBRAZY a její slavnostní zahájení proběhne v sobotu 3. března 2018 v 15 hodin. Srdečně zveme všechny milovníky umění. Výstava potrvá do 1. dubna 2018.

Výstava 

 

HÁČKOVANÝ SVĚT

Na měsíc říjen připravilo Městské muzeum v Kamenici nad Lipou pro své návštěvníky poutavou výstavu s názvem Háčkovaný svět. Jedná se o známé panenky Barbie oblečené do háčkovaných kostýmů, inspirovaných postavami ze známých i méně známých pohádek a filmů. Autorky háčkovaných oblečků i samotné výstavy Kateřina Citová a Simona Mecerodová takto oblékly již více než 500 panenek. Část z této sbírky nyní mají možnost vidět i návštěvníci kamenického muzea. Nenechte si ujít příležitost podívat se na výstavu, která nepochybně potěší děti i dospělé. Výstava potrvá od 3. do 31. října. Otevírací doba: úterý - pátek od 10 do 15 hodin, sobota a neděle od 10 do 17 hodin.

 

 

 


muzeum

Hlavní kategorie

Odkazy

adresa

Městské muzeum
v Kamenici nad Lipou
Náměstí Čs. armády 1
KAMENICE NAD LIPOU
394 70

Otevírací doba

květen - září:
úterý až neděle
10.00 - 17.00 hodin

duben a říjen:
sobota a neděle
10.00 - 17.00 hodin
úterý až pátek
10.00 - 15.00 hodin

listopad až březen
úterý až pátek
10.00 - 15.00 hodin

Partneři muzea

Město Kamenice nad Lipou

Ministerstva kultury ČR

Asociace muzeí a galerií České republiky


(c)Elive 2008