Archiv akcí

Bohuslav Štorch - OBRAZY, KRESBY A JEDNA ŽIDLE

Bohuslav Štorch, profesí architekt, žije a pracuje od roku 1968 v Sezimově Ústí. Z jeho realizovaných prací můžeme uvést např. Kino Spektrum v Sezimově Ústí, budovy Okresní knihovny a Finančního úřadu v Táboře, lékárnu na Masarykově náměstí v Táboře, interiér svatební obřadní síně v budově radnice v Protivíně, rekonstrukci smuteční obřadní síně na hřbitově v Protivíně, rekonstrukci staré lékárny v Soběslavi nebo interiér kavárny a cukrárny tamtéž.
Kresby a obrazy jsou protipólem k návrhům staveb a realizačních projektů, přičemž v posledním období začíná být tato část tvorby výraznější. Kresby jsou primárně určeny pro potěšení autorových přátel a známých.
Výstava probíhá ve výstavní síni muzea na zámku od 15. května do 27. června 2021.

 

 

SKLÁŘSTVÍ NA KAMENICKU

V rámci projektu Vysočina sklářská pořádá Městské muzeum v Kamenici nad Lipou výstavu Sklářství na Kamenicku. 
Výstava mapuje jednotlivé sklářské hutě v okolí Kamenice nad Lipou od 18. do počátku 20. století. Textová a obrazová část vychází z výzkumů soukromého badatele Petra Valeše, který na výstavě spolupracoval a historii sklářství se dlouhodobě věnuje.
Výstava dále ukazuje předměty ze sbírek muzea, které se sklářstvím souvisejí. Jedná se zejména o fragmenty sklářské pece, pracovní nástroje sklářů (sklářské píšťaly, pinzety, nůžky, formy atd.). Pro oko diváka nejatraktivnější jsou výrobky nejznámější zdejší sklárny ve Včelničce a také ukázky autorského skla známého sklářského výtvarníka a designéra Pavla Hlavy.
Výstava je přístupná v otevírací době muzea na zámku v Kamenici nad Lipou od 5. září do 20. listopadu 2020.
 

 

ZNOVUZROZENÍ

V srpnu probíhá v muzeu výstava kožených obrazů, olejomaleb a výrobků z kůže Blanky Mudrové s názvem ZNOVUZROZENÍ.

Autorka kožených obrazů, Blanka Mudrová (*1958), pochází z Vysočiny, kde v Rynárci nedaleko Pelhřimova, má ateliér. Od svých dvaceti let se zabývá tvorbou z kůže, i když v různých formách – původně jako vývojová pracovnice DUP Pelhřimov. Od roku 1990 dodává kůži vlastní, specifický, poetický styl, který se objevuje na výrobcích z vlastní dílny a na kožených obrazech, kde inspiraci nachází v osobitém světle všedních věcí kolem nás.
Výstava potrvá do 31. srpna 2020.
 

 

Cechy a řemesla

První výstavní projekt po znovuotevření muzea zpřístupňuje návštěvníkům různé druhy dochovaných dokladů o existenci organizací řemeslníků – tzv. cechů a jejich pozdějších následovníků – živnostenských společenstev v Kamenici nad Lipou. Tyto památky jsou jednak dokladem vnitřního života cechů (především cechovní pokladny, ferule, pečetidla či nádoby na pití), jednak sloužily k veřejné prezentaci (např. korouhve a prapory s cechovními znaky a vyobrazením svatých patronů cechů, dále kroje a uniformy, či kopie typických nástrojů) a další jsou přímými pozůstatky jejich činnosti (pamětní tabla, fotografie, vzorníky a vzorky výrobků, tiskoviny a materiály významných členů cechů).
Nejdůležitějším symbolem byla cechovní pokladna, jejímž otevřením se zahajovaly cechovní schůze. Obvykle se jednalo o dřevěnou truhlici, v pozdějších obdobích opatřovanou znakem cechu a zdobenou malbami nebo intarzií. Ukládaly se do ní nejen peníze cechu, ale také cechovní statuta, písemnosti mistrů a tovaryšů, pečetidla a jiné důležité materiály.
Dalším důležitým symbolem byla ferule – jakýsi odznak cechmistra. Vyrobena ze dřeva a zdobena znakem cechu.
Schůze představitelů cechu bývala zakončena přinesením pití v nádobách, zdobených cechovními znaky – často to byly masivní cínové konvice, ale používaly se i skleněné, kameninové a dřevěné.
Objekty, kde cech sídlil, byly označovány cechovními štíty opět se znakem příslušného řemesla, vyráběnými ze dřeva, plechu, někdy i cínu.
Velmi důležitou oblastí činnosti cechů byla prezentace na veřejnosti. Při nejrůznějších příležitostech se konaly průvody členů v krojích či uniformách s korouhvemi nebo cechovními prapory.
Další skupinu cechovních památek představují vzorníky výrobků, řemeslnické nástroje a nářadí. Také ukázky těchto předmětů na výstavě najdete.
Výstava probíhá na zámku v Kamenici nad Lipou od 15. května do 30. července 2020. 

 

Svět kostiček®

Ve dnech 5. listopadu – 15. prosince 2019 je ve výstavní síni Městského muzea na zámku k vidění, ale také k vyzkoušení unikátní expozičně-herní výstava Svět kostiček®. Z české stavebnice SEVA® ji vytvořil autor a patriot projektu Svět kostiček®, trojnásobný rekordman Ing. arch. Petr Šimr. Výstavu tvoří nejen výběr ze sortimentu továrních setů, ale také další světově unikátní modely z nejnovější autorovy vlastní tvorby. Výstava nabízí rovněž komfortně vybavenou dětskou hernu s kostičkami Seva® a také soutěž o hodnotnou stavebnici SEVA. V pokladně zámku si zájemci mohou zakoupit nové stavebnice SEVA za výhodné ceny. Zajisté je tedy na co se těšit a výstava určitě stojí za zhlédnutí. Mimo otevírací dobu bude výstava přístupná po Svatomartinském průvodu 11. listopadu a během Vánočního jarmarku 15. prosince.

 

 


muzeum

Hlavní kategorie

Odkazy

adresa

Městské muzeum
v Kamenici nad Lipou
Náměstí Čs. armády 1
KAMENICE NAD LIPOU
394 70

Otevírací doba

květen - září:
úterý až neděle
10.00 - 17.00 hodin

duben a říjen:
sobota a neděle
10.00 - 17.00 hodin
úterý až pátek
10.00 - 15.00 hodin

listopad až březen
úterý až pátek
10.00 - 15.00 hodin

Partneři muzea

Město Kamenice nad Lipou

Ministerstva kultury ČR

Asociace muzeí a galerií České republiky


(c)Elive 2008